Izgrađena 1. faza fekalne kanalizacije

Izgrađena je 1. faza fekalne kanlizacije u općini Darda, a radi se o supsidijarnom sufinanciranju projekta Regionalnog sustava odvodnje „Južna Baranja“ u vrijednosti 10 milijuna kuna. 70 posto sredstava financiraju direktno državne institucije, dok će 30% troškova snositi jedinice lokalne samouprave kreditom Svjetske Banke.

Dinamika i izvedba radova su bili ispod svake razine, te su naišle na oštru kritiku načelnika Vukoje. U svrhu toga, zadržane su zadužnice izvođača radova koje će biti aktivirane kako bi se pomoću njih popravili svi nedostaci i napravila rekonstrukcija prometnica na ispravan način. Naravno, ovo neće osjetiti općina Darda, jer će svi radovi ići isključivo na trošak izvođača radova.


Fekalna kanalizacija Darda Fekalna kanalizacija Darda Fekalna kanalizacija Darda Fekalna kanalizacija Darda Fekalna kanalizacija Darda Fekalna kanalizacija Darda


Kontakt

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
Općinski odbor Darda

Sv. Ivana Krstitelja 116A
31326, Darda

e-mail: hdz@hdz-darda.com

Učlani se